Model :

VPH-8463TVI

Mã số : 329
Mô tả sản phẩm : DIGITAL VIDEO RECORDER
Đơn Giá : 11,200,000 đ
Thuế VAT : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
Màu sắc : Kích thước :
Thương hiệu : Xuất xứ :
Sản phẩm : Bảo hành :
Ngày đăng : 19/07/2016 Lượt xem : 843
Model :

VPH-8463TVI

Mã số : 329
Mô tả sản phẩm : DIGITAL VIDEO RECORDER
Đơn Giá : 11,200,000 đ
Thuế VAT : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
Màu sắc :
Kích thước :
Thương hiệu :
Xuất xứ :
Sản phẩm :
Bảo hành :
Ngày đăng : 19/07/2016
Lượt xem : 843

Tin liên quan